Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Adamczyk Marta
autorka liryków refleksyjnych zebranych w zbiorach: gdy budzisz się z rzeczywistości, popołudnie króla, pożegnanie z romanem, aria dla żołnierza, zjawy dumne oraz prozy – cień rozdwojony i opowieść o przygodzie nieznanego owada.    
Adamczyk Monika Dorota
pracownik katedry socjologii wiedzy i edukacji instytutu socjologii kul. autorka projektu badawczego pt. „przestrzenne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego w polsce”. współautorka projektów: „analiza uwarunkowań kapitału społecznego osób niepełnosprawnych fizycznie pod kątem wytwarzanego przez nie kapitału społecznego”, „wytwarzanie kapitału społecznego przez instytucje publicznej pomocy społecznej i jego wpływ na ograniczanie zj ...
Adamek Irena
            profesor nadzwyczajny uniwersytetu pedagogicznego im. ken w krakowie. pełni funkcję dyrektora instytutu pedagogiki przedszkolnej i szkolnej oraz kierownika katedry pedagogiki wczesnoszkolnej   w kręgu zainteresowań naukowych: dydaktyka, pedeutologia, edukacja zintegrowana. autorka ponad 100 publikacji, w tym monografii: umiejętności dydaktyczne nauczyciela klas i – iii (1988); praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka ...
Adamowska Lucyna
notka biograficzna w przygotowaniu.
Adamska-Staroń Monika
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w instytucie pedagogiki akademii im. jana długosza w częstochowie. jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki podmiotowości człowieka we współczesnym świecie, humanistycznej edukacji, edukacji „do” i „przez” sztukę, edukacyjnych aspektów wybranych fenomenów kultury popularnej, samodoskonalenia się człowieka, co znajduje odzwierciedlenie w jej publikacjach.  autorka poszukuje nowych interpretacji myśli i artystycznej ek ...
Adrjan Beata
notka biograficzna w przygotowaniu.
Agnieszka Dragon
doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki; adiunkt w zakładzie edukacji międzykulturowej i badań nad wsparciem społecznym instytutu pedagogiki uniwersytetu wrocławskiego; członek naukowego towarzystwa poradoznawczego oraz zespołu pedagogiki resocjalizacyjnej knp pan; mediator z listy mediatorów sporów zbiorowych przy ministrze rodziny pracy i polityki społecznej; mediator centrum rozwiązywania sporów i konfliktów przy wydziale prawa i administracji uniwersytetu warszawskieg ...
Aksamović Ewa
nauczycielka gimnazjum w sieprawiu. w 2003 r. rozpoczęła współpracę z zespołem noro lim. jest w nim wokalistką oraz autorką większości tekstów piosenek. zespół wydał do tej pory dwie płyty. co roku współorganizuje koncerty poezji śpiewanej w starym kościele w sieprawiu, cieszące się coraz większym zainteresowaniem. w roku 2007 wydała swój pierwszy tomik poezji "z innej strony". w 2007 r. otrzymała nagrodę towarzystwa kresowego w i ogó ...
Albański Łukasz
dr łukasz albański jest adiunktem w instytucie nauk o wychowaniu uniwersytetu pedagogicznego w krakowie. jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę socjologii migracji i etniczności oraz socjologię wychowania i edukacji. badał polską i niemiecką imigrację w kanadzie, początki i działalność ruchu eugenicznego w kanadzie i stanach zjednoczonych oraz symbolikę polskich i ukraińskich cmentarzy w manitobie. autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym artykułów, które ukaza ...
Albinowska Anetta
 nauczyciel wychowania przedszkolnego. od 2000 roku pracuje w przedszkolu miejskim nr 106 w łodzi z dziećmi od 3. do 6. roku życia metodą montessori. cały czas doskonali swój warsztat: ukończyła kurs pedagogiki m. montessori oraz pedagogiki integralnej oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej na uniwersytecie łódzkim. jest liderem zespołu metodycznego do spraw pedagogiki m. montessori.
Albrzykowska Ewa
notka biograficzna w przygotowaniu.
Ambrozik Wiesław
profesor zwyczajny uniwersytetu im. adama mickiewicza w poznaniu. autor, redaktor oraz współredaktor publikacji książkowych, a także autor licznych artykułów z zakresu pedagogiki społecznej i pedagogiki resocjalizacyjnej podejmujących problemy społeczno-przestrzennych wyznaczników sytuacji społecznej oraz zachowań dewiacyjnych młodzieży i osób dorosłych. jego zainteresowania badawcze koncentrują się na funkcjonowaniu systemu profilaktyki społecznej, resocjalizacji nieletn ...
Andrukowicz Wiesław
tytuł naukowy: doktor   obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko: uniwersytet szczeciński - adiunkt   specjalizacja: teoria kształcenia integralnego   najważniejsze publikacje: 1.      antycypacja kierunku i modelu edukacji (1994) 2.      dydaktyka wartości, faktów i sposobów działania (1995) 3.      edukacja w ponowoczesności (1997) 4.      wokół fenomenu i ...
Andrychowska-Biegacz Jadwiga
jadwiga andrychowska-biegacz.- z racji wykształcenia jakie posiada zajmuje się muzyką, muzykoterapią, terapią kreatywną oraz pedagogiką specjalną. autorka wielu książek, m.in.: skarbnica pomysłów na odświętne okazje hymny flagi godła gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania sztuka : klasa i : poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego śpiewajmy z andersem
Andrzej Olubiński
prof. dr hab., pedagog społeczny. urodził się w 1950 roku. dzieciństwo i lata szkolne spędził w kruszwicy. następnie studiował historię na umk w toruniu. jednocześnie żywo interesował się problemami oświaty oraz szeroko pojętej edukacji, zwłaszcza w środowiskach społecznie zaniedbanych. aktywnie działał w studenckim ruchu naukowym, w ramach którego uczestniczył w pionierskich wówczas badaniach (w latach 70.). m.in. nad funkcjonowaniem w tzw. typowych środowiskach wychow ...
Antoszewska Beata
doktor nauk humanistycznych, adiunkt w katedrze pedagogiki specjalnej i psychologii. wcześniej pracowała jako pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rehabilitacji neurologicznej. wybrana bibliografia: - podstawy integracji osób niepełnosprawnych, „auxilium sociale. wsparcie społeczne” 2001, nr 2. - integracja – to nas dotyczy [w:] kazanowski z., osik-chudowolska d. (red.), integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach spo ...
Apanel Danuta
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. - absolwentka  uniwersytetu im. a. mickiewicza w poznaniu; obecnie pracuje jako adiunkt w zakładzie pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej akademii pomorskiej w słupsku. jednocześnie pełni funkcję dyrektora instytutu pedagogiki. zajmuje się problematyką opieki i wychowania dzieci i młodzieży w kontekście historycznym oraz teorią i praktyką kształcenia integracyjnego w polsce.     jest autorką monografii „instytu ...
Arct-Golczewska Maria
urodziła się 1 grudnia 1872 roku w lublinie, zmarła 3 marca 1913 roku w otwocku. córka wydawcy i księgarza michała arcta (i marii z gałeckich), nauczycielka i popularyzatorka nauk przyrodniczych, tłumaczka. 1895–1899 – studiowała przyrodę na uniwersytecie jagiellońskim. po studiach pracowała w warszawie jako nauczycielka. wydała książki i atlasy botaniczne i zoologiczne, jest autorką podręcznika botaniki dla szkół średnich oraz przekładów na język polsk ...
Arczewska Magdalena
dr hab. socjologii, prawniczka, pracuje w instytucie stosowanych nauk społecznych uniwersytetu warszawskiego, specjalizuje się w tematyce dotyczącej polityki rodzinnej oraz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.    
Arusztowicz Barbara
absolwentka rehabilitacji w medycznym studium zawodowym w konstancinie, studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej, wydział przewlekle chorych i kalekich na uniwersytecie pedagogicznym w krakowie, a także studiów podyplomowych z surdologopedii na uniwersytecie marii curie-skłodowskiej w lublinie. 27 lat pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w stołecznym centrum rehabilitacji w konstancinie, gdzie przez ostatnie 14 lat była szefem rehabilitacji oddziału dziecięcego.  
Autorki
                      agnieszka dziedziczak-foltyn doktor habilitowany, socjolog edukacji, pracuje na stanowisku adiunkta (od 2003 roku) w instytucie socjologii na wydziale ekonomiczno-socjologicznym uniwersytetu łódzkiego. jako dydaktyk prowadzi zajęcia dotyczące funkcjonowania społeczeństwa polskiego, problemów edukacji i nauki oraz z zakresu komunikowania społecznego. jako badacz zajmuje się relacjami pomiędzy kszta ...
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2024 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się