Szukaj
Nasi Autorzy

Wyszukiwarka
Autor:
Autorki
agnieszka dziedziczak-foltyn doktor habilitowany, socjolog edukacji, pracuje na stanowisku adiunkta (od 2003 roku) w instytucie socjologii na wydziale ekonomiczno-socjologicznym uniwersytetu łódzkiego. jako dydaktyk prowadzi zajęcia dotyczące funkcjonowania społeczeństwa polskiego, problemów edukacji i nauki oraz z zakresu komunikowania społecznego. jako badacz zajmuje się relacjami pomiędzy kształceniem akademickim a rynkiem pracy oraz polityką szkolnictwa wyższego i jej obrazem ...
Autorzy - seria waldorfska
christoph jaffke, magda maier, rainer patzlaff, wolfgang saßmannshausen, telse kardel, claudia mckeen, barbara kowalewska, jaffke freya, martyn rawson, tobias richter, stephen edelglass, georg maier, hans gebert, john davy, frans carlgren, arne klingborg, christian rittelmeyer, andreas neider (red. nauk.), helmut eller, friedrich glasl, johannes kiersch i rainer patzlaff
Babicka-Wirkus Anna
doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, socjolog, adiunkt w instytucie pedagogiki i pracy socjalnej akademii pomorskiej w słupsku. zajmuje się problematyką auto­ekspresji młodzieży, oporu w szkole, respektowaniem praw dziecka i praw człowieka w instytucjach edukacyjnych, funkcjonowaniem kategorii rytuału w przestrzeni edukacyjnej, a także kulturowymi modelami ról kobiety i mężczyzny.
Baden-Powell Agnes
urodziła się 16 grudnia 1858 roku w paddington w londynie, zmarła 2 czerwca 1945 roku w anglii. siostra roberta baden-powella. była utalentowana muzycznie, grała na organach, fortepianie i skrzypcach. miała wiele zainteresowań, wśród nich znajdowały się historia naturalna i astronomia. w swoim domu hodowała pszczoły, ptaki i motyle. wraz z bratem baden fletcherem smythem budowała balony lotnicze, pracując nad powłoką z jedwabiu, razem wykonali wiele lotów. później pomagała m ...
Baden-Powell Robert
lord baden-powell, to znany w całym świecie twórca skautingu, który swą chlubną karierę życiową rozpoczął w 16-tym roku życia twardą służbą żołnierską w koloniach i jako uczestnik wojny angielsko-boerskiej. w walkach tych odznaczył się czynami wojennymi, a jeszcze bardziej rycerskością wobec zwyciężanego wroga. życie bogate w przygody oraz walki z tubylcami, przyrodą i dzikim zwierzem wyostrzyły u niego zmysł samoobrony, co później wyzyskał szlachetnie w praktyczn ...
Badura-Strzelczyk Gabriela
tytuł naukowy: magister   obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko: publiczna szkoła podstawowa nr 29 w opolu -  nauczyciel nauczania początkowego   specjalizacja:  pedagogika marii montessori – dyplom ami, nauczanie początkowe   najważniejsze publikacje:   pomóż mi zrobić to samemu. jak wykorzystać idee marii montessori we współczesności cechy osobowości dzieci prowadzonych metodą tradycyjną i marii montessori   inne o ...
Bala Joanna
magister psychologii w zakresie psychologia kliniczna, nauczyciel dyplomowany w zespole poradni psychologiczno-pedagogicznych w cieszynie oraz w przedszkolu nr 2 – integracyjnym w cieszynie, wykładowca wsb w dąbrowie górniczej oraz rodn „wom” w bielsku-białej, psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz w pracy z rodzinami; prowadzi porady i konsultacje, grupy terapeutyczne dla dzieci lękowych, zahamowanych emocjonalnie &nd ...
Balukiewicz Małgorzata
    doktor nauk humanistycznych, pracownik katedry pedagogiki specjalnej instytutu pedagogiki na uniwersytecie śląskim. głównymi kierunkami jej badań są: organizacja i warunków działania pedagogicznego w ujęciu historycznym; wkład środowisk kresowych drugiej rzeczypospolitej w rozwój polskiej pedagogiki specjalnej; funkcje zawodowe nauczyciela szkoły specjalnej oraz jego kwalifikacje osobowościowe; szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich pod zaborami i w cza ...
Banasiewicz-Tenerowicz Aleksandra
magister psychologii. ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki oraz doradztwa i planowania karier osób niepełnosprawnych. posiada rekomendacje trenera warsztatu umiejętności psychospołecznych polskiego towarzystwa psychologicznego. pracuje w poradni psychologiczni-pedagogicznej w warszawie oraz we własnej firmie pro-integra. prowadzi: szkolenia, terapię, mediacje, doradztwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne. członek polskiego towarzystwa psychologicznego oraz  insty ...
Bar Ludwik
prawnik, profesor nauk prawnych, harcmistrz, urodził się 5 lutego 1906 roku w olchowcach koło sanoka, zmarł 16 lutego 1999 roku w warszawie.   1923–1924 – był drużynowym ii drużyny harcerzy im. tadeusza kościuszki 1924–1925 – został komendantem hufca harcerzy w sanoku 1929–1930 – pełnił funkcję referenta prasowego komendy chorągwi krakowskiej męskiej 1930–1935 – był drużynowym 3. drużyny harcerzy w wilnie 1933–1934 –  ...
Baran Jolanta
dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, specjalność: surdopedagogika i terapia pedagogiczna, adiunkt w instytucie pedagogiki specjalnej uniwersytetu pedagogicznego w krakowie. zainteresowania naukowe: wspieranie rozwoju, opieka, wychowanie rodzinne i instytucjonalne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, problemy rodzin i praca z rodziną osoby z niepełnosprawnością, aktywność w czasie wolnym - także osób dorosłych z niepełnosprawnością. autorka monografii problemy i ko ...
Baran Jolanta
dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, specjalność: surdopedagogika i terapia pedagogiczna, adiunkt w instytucie pedagogiki specjalnej uniwersytetu pedagogicznego w krakowie. zainteresowania naukowe: wspieranie rozwoju, opieka, wychowanie rodzinne i instytucjonalne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, problemy rodzin i praca z rodziną osoby z niepełnosprawnością, aktywność w czasie wolnym - także osób dorosłych z niepełnosprawnością. autorka monografii problemy i ko ...
Baranowicz Krystyna
dr hab.  krystyna baranowicz – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. specjalizuje się w pedagogice specjalnej i pedagogice wczesnoszkolnej. rozprawa habilitacyjna obejmowała tematykę pozadydaktycznych efektów edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych. jest pracownikiem pracowni pedagogiki specjalnej wydziału nauk o wychowaniu na uniwersytecie łódzkim. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzienauki?rtype=opis&objectid=19882&lang=pl &n ...
Baranowska Wanda
-         w latach 1984-2003 nauczyciel kształcenia zintegrowanego -         od 2002 roku nauczyciel akademicki -         edukator przez problemy i projekty -         edukator e-learningu -         od 5 lat prowadzi poradnictwo pedagogiczne na rzecz rodzin z dziećmi z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwoju -  ...
Barbara Szczepańska "Judyta"
poetka i piosenkarka, autorka i wykonawczyni własnych tekstów, absolwentka wydziału architektury politechniki krakowskiej i podyplomowego studium logopedii na akademii pedagogicznej, laureatka licznych ogólnopolskich nagród poetyckich i ii nagrody w ogólnopolskim przeglądzie piosenki autorskiej w warszawie.  w latach 80 – tych występowała w krakowskiej piwnicy pod baranami. prowadziła autorski magazyn satyryczny „chichot wandzi” w radiu wanda. współp ...
Barczyk Angelika
notka biograficzna w przygotowaniu.
Barczyk Piotr Paweł
notka biograficzna w przygotowaniu.
Barczykowska Agnieszka
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; pedagog; socjolog; adiunkt w zakładzie resocjalizacji na wydziale studiów edukacyjnych uniwersytetu im. adama mickiewicza w poznaniu. jej głównymi obszarami badawczymi są z jednej strony kapitał społeczny w wielkomiejskim środowisku i jego znaczenie w budowaniu bezpiecznego środowiska lokalnego, a z drugiej – rozwój amerykańskiego systemu resocjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem roli działań w społecznościach lokal ...
Bardi Luciano
notka biograficzna w przygotowaniu.
Bardówna Zofia
zofia gleichgewicht, nazwisko okupacyjne zofia wanda zawadzka, pseudonim literacki zofia bardówna, urodziła się 27 lutego 1915 roku w warszawie, była córką dawida, urzędnika prywatnego, i szajndli, zginęła 31 sierpnia 1944 roku przy ul. świętojańskiej w czasie powstania warszawskiego. była członkinią kręgu starszoharcerskiego „wilcze gniazdo” chorągwi warszawskiej organizacji harcerek. odebrała wykształcenie artystyczne: dwa lata uczyła się w szkole sztuk zdobniczych, ...
Bartnikowska Urszula
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. ukończyła podyplomowe studium surdopedagogiki oraz kursy języka migowego. łączy pracę naukowo-dydaktyczną (adiunkt) z pracą społeczna na rzecz niepełnosprawnych (z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzeniem słuchu).
Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2021 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się