Szukaj
Kategorie:  

Zachowania wolnoczasowe młodzieży polsko-litewskiej (wersja papierowa)

Studium komparatywne

Cena promocyjna:
39.80 /35.00
Promocja / Nowość


Przybysz-Zaremba Małgorzata

Wydanie I, Kraków 2020, Format B5, Objętość 208 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

ISBN: 978-83-8095-860-9


W dobie postępu cywilizacyjnego czas wolny stał się jedną z najistotniejszych wartości w życiu człowieka. Jego umiejętne wykorzystanie pozwala nie tylko na regenerację sił psychofizycznych, ale przede wszystkim jest wyjątkową szansą rozwoju własnej osobowości. Niestety nieefektywnie spożytkowany czas wolny niesie ze sobą poważne zagrożenia dla młodego człowieka, które mogą prowadzić do wielu zachowań ryzykowanych lub dewiacyjnych (np. uzależnienia). Małgorzata Przybysz-Zaremba w swoim komparatywnym studium analizuje wolnoczasowe praktyki młodzieży polsko-litewskiej oraz ich dalekosiężne skutki. W swoich rozważaniach pochyla się również nad funkcją rodziny i jej wpływem na organizację czasu wolnego młodzieży.


Niniejsza praca ma charakter diagnostyczno-poznawczy oraz częściowo weryfikacyjny. Składa się ze wstępu oraz dwóch części.


W pierwszej części zatytułowanej Zachowania wolnoczasowe młodzieży – konceptualizacja badań własnych autorka analizuje podstawowe zagadnienia związane z problematyką czasu wolnego, eksplikuję pojęcie czasu wolnego w różnych ujęciach. Przedstawia funkcje, jakie pełni czas wolny, oraz na podstawie przeglądu wybranych badań dokonuje analizy sposobów i form spędzania czasu wolnego przez młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem formy biernej, do której zaliczyć należy oglądanie telewizji oraz surfowanie w sieci Internet. W prowadzonej analizie odnoszę się także do skutków nadmiernego oglądania telewizji i korzystania z komputera/Internetu w czasie wolnym.

Istotnym zagadnieniem poruszanym w tej części jest badanie udziału rodziny w organizacji czasu wolnego młodzieży. Wskazuje tu między innymi na funkcje, jakie pełni względem młodzieży rodzina, pośród których istotne jest przygotowanie do pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego. Analizie poddaje także czynniki związane z rodziną, mające istotny wpływ na organizację czasu wolnego młodzieży. Część ta zawiera także zało­żenia metodologiczno-badawcze (cel, przedmiot, problemy i hipotezy badawcze), zastosowane strategie badawcze (metoda, techniki oraz narzędzia badawcze), a także dobór próby oraz schemat organizacji i przebiegu badań.

Część druga monografii obejmuje opis, analizę i dyskusję wyników przeprowadzonych badań, które zostały uporządkowane i ujęte w trzech rozdziałach odnoszących się do czasu wolnego i sposobów jego spędzania przez młodzież polsko-litewską, telewizji i komputera/Internetu, jako głównych sposobów spędzania czasu wolnego, oraz udziału rodziców w organizacji czasu wolnego młodzieży. Każdy z rozdziałów został zakończony podsumowaniem uwzględniającym najważniejsze wyniki badań. Prace wieńczą wnioski i uogólnienia z przeprowadzonych badań oraz rekomendacje i propozycje działań dla praktyki pedagogicznej, stanowiące ważny wymiar w procesie socjalizacyjno-wychowawczym młodzieży realizowanym przez rodziców. Są one swoistego rodzaju refleksją nad sposobami spędzania czasu wolnego przez młodzież ze szczególnym uwzględnieniem konieczności udziału rodziców. W prowadzonych konstatacjach autorka odnosi się do propagowania zdrowego stylu życia, który winien być ważnym czynnikiem w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Wysuwa propozycje działań i aktywności w czasie wolnym młodzieży (uczniów) i ich rodziców, włączając szkołę jako instytucję profesjonalną, powołaną i odpowiedzialną nie tylko za edukację uczniów, ale także za ich bezpieczeństwo i zdrowie. Dodatkowym obszarem prowadzonych refleksji jest rodzina, w odniesieniu do której przedstawia propozycje i konkretne działania związane z właściwą organizacją czasu wolnego młodzieży, uwzględniające realia życia i funkcjonowania rodziny w obecnej rzeczywistości cywilizacyjno-technologicznej.

Mamy nadzieję, że niniejsza monografia stanie się jedną z istotnych pozycji z obszaru pedagogiki czasu wolnego zaadresowanych do studentów kierunku pedagogika, nauczycieli oraz rodziców, którzy będą mogli poszerzyć wiedzę na temat czasu wolnego jako istotnej wartości rzutującej na rozwój i kształtującej osobowość młodego człowieka.

 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Maciej Gliński
58.00
Mikołaj Wolanin
30.00

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Paweł Kozłowski, Wirkus Łukasz
44.00
Joanna Łukasik
78.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2024 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się