Szukaj
Nasi Autorzy
Adamek Irena Przybysz-Zaremba Małgorzata

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Profesor w Instytucie Nauk Społecznych Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Zainteresowania naukowe osadzone są w pedagogice społecznej, pedagogice rodziny, resocjalizacji oraz pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań ryzykownych (problemowych) dzieci i młodzieży, zachowań suicydalnych, różnorakich problemów rodziny analizowanych w kontekście diagnozy, profilaktyki, pomocy, wsparcia oraz terapii.

Autorka licznych publikacji naukowych wydanych w kraju oraz za granicą a także monografii: Rodzina, praca, edukacja – obszary przestrzeni życia kobiet. Sukcesy, konflikty, problemy (Elbląg, 2013), Uzależnienie młodzieży od współczesnych mediów (Olsztyn 2008), Terapia profesjonalna i samopomocowa w uzależnieniu alkoholowym (Toruń 2006), oraz redaktorka i współredaktorka m.in. takich książek, jak: Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej (Warszawa 2020); Family. Tasks-Help-Support. Selected Aspects (Vilnius 2018), HEALTH an interdisciplinary study (Vilnius 2018); Autorytet w wychowaniu. Poszukiwanie – budowanie (zaburzanie) – wspieranie (Olsztyn 2018), Family Versus Post-Modernity Challengs. Upbringing. Problems. Assistance and Support (Warszawa 2016); Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Heterogeniczny wymiar oddziaływań profilaktycznych (Olsztyn 2015), Social education: current problems and perspectives (Vilnius 2014).

Członkini Rady naukowej, recenzenckiej i redakcyjnej polskich i zagranicznych czasopism naukowych: “Journal of Human Dignity and Wellbeing”, “Education Sciences and Psychology”, Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини, “Społeczeństwo i Rodzina”, “Wychowanie na Co Dzień”, “Forum Pedagogiczne”, “SOCIETAS/COMMUNITAS”, “Studia Warmińskie”, “Rocznik Lubuski”, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia”. Od 2018 roku Członkini Słowackiego Stowarzyszenia Pedagogicznego działającego przy Katedrze Pedagogiki i Andragogiki, Wydział Filozofii, Uniwersytetu Karola w Bratysławie.

Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym i zagranicznym (m.in. Litwa, Czechy, Łotwa, Słowacja, Ukraina, Niemcy).

Dwukrotna stypendystka (stypendium przyznane przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej działające przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce (aktualnie NAWA). Realizatorka kilku zagranicznych staży naukowych (Włochy – 2019, 2018; Słowacja – 2018; Litwa – 2016) oraz wyjazdów dydaktyczno-szkoleniowych realizowanych w ramach Programu Erasmus i Erasmus+ (Litwa – 2013, 2015, 2016, 2017, 2018; Włochy – 2018, 2019). Kierowała i współuczestniczyła w wielu projektach naukowo-badawczych w kraju oraz zagranicą, m.in. Preventive aspects of suicidal behavior of young people (2019 – Włochy); LoGaSET – Location-based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors’ teaching and learning (2018 – Litwa); Free time, values and patterns of school-age youth – health aspect (2016 – Litwa); Competitive Funding for Short-Term Scholars' Visits (2013 – Litwa).

Ekspertka ds. projektów naukowych NCBR i NAWA.

Kontakt: malgorzata.p_z@interia.pl

 

 


Książki tego autora
Małgorzata Przybysz-Zaremba
39.80


Powrót
Wróć do autorów

Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2022 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się